İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin stratejileri, hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan gücünü çekmek ve istihdam etmek, çalışanlarımızın yetkinliklerinden ve yaratıcılıklarından yüksek verim sağlamak, çalışanlarımızın motivasyon ve performanslarını insan kaynakları araçları ile arttırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve işbirliği içinde ekiplerin bulunduğu bir çalışma ortamı yaratmak insan kaynakları politikamızdır.

Bu politikayı gerçekleştirirken ; ücretlendirme, kariyer gelişimi, eğitim, performans değerlendirme sistemleri ve sosyal aktiviteler gibi insan kaynakları araçları ile çalışan memnuniyetini ve kurum bağlılığını güçlendirmeyi hedefler, İş sağlığı ve işçi güvenliği yönetmeliklerine uygun fiziksel çalışma ortamları yaratır ve bu ortamlarda kurallara uygun davranırız.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan Park Kent Mobilyalari,

Park Kent Mobilyalari bünyesinde değişimin yaşandığı, farklı olmanın hissedildiği, kendi sektöründe “Uluslararası pazarda ulusal bir kuruluş olma“ yolunda sürekli büyüyen, başarılı bir kuruluşta iyi bir kariyere başlamış olacaksınız.

İşe Alım Süreci

Park Kent Mobilyalari markasının bireyi olmak ayrıcalıktır. Kişisel ve mesleki yetenekleri yüksek, insan ilişkileri gelişmiş, genç, dinamik, yetenekli adaylar deneyim ve pozisyona göre farklı değerlendirmelerin ardından ailemize katılmaktadır.

Şirketimize, insan gücü planlaması doğrultusunda deneyimli ve deneyimsiz personel alımı yapılmakta, bireylerin kariyer gelişimlerinde fırsat tanınmaktadır.

İş Duyuruları

Başvurularınızı kariyer portalları vasıtası ile ya da kurumsal web sitemiz üzerinden kabul etmekteyiz.

Ücretlendirme Ve Sosyal Haklar

Park Kent Mobilyalari – çalışanlarının giriş ücretlerinin belirlenmesinde eğitim durumu, sektör tecrübesi ve yetkinlikleri dikkate alınmaktadır.

Ücret artışları senede bir defa olmak üzere Ocak ayında gerçekleştirilir ve ücret artışları çalışanların kuruma katkıları, performansı, sektör ortalamaları ve enflasyon oranı dikkate alınarak yapılmaktadır.

Tüm personelimiz, servis araçlarından ve yemekhanemizden yararlanabilmektedir.

İzin Uygulaması

Personelimiz çeşitli durumlarda kullanılmak üzere mazeret, evlilik, ölüm ve doğum izni hakkına sahiptir. Ücretli izinlerimiz ise kanunda öngörülen şekilde uygulanmaktadır.

Çalışma saatlerimiz ve günlerimiz kanunun öngördüğü şekilde uygulanmaktadır.

Performans Değerlendirme ve Kariyer Yönetimi

Hedef ve yetkinlik temelli performans değerlendirme sistemi, ölçülebilir hedeflerle yönetim anlayışı benimsenerek yılda 2 defa uygulanmaktadır.

Değerlendirme sonuçları çalışanların eğitim gereksinimleri, kariyer planları ve ücret artışlarını doğrudan etkilemektedir.

Şirketimizde başarısını kanıtlayan her personel, bu başarıyı devam ettirdiği sürece üst düzey yönetim konumuna yükselme şansına sahiptir. Bu kapsamda Park Kent Mobilyalari – yöneticilerini kendi bünyesinde keşfetmeye özen gösterir.

Şirketimiz bünyesinde var olan açık pozisyonlar için öncelik iç kaynaklardır.

Terfi Politikası

Personelin bir üst kademeye yükselebilmesi için kariyer planına uygun eğitimleri almış olması, performansının yeterli görülmesi ve kadronun uygunluğu gibi kriterler gözetilmektedir.

İletişim Ve Kurumsal Paylaşım

Şirketimizde uygulanan personel memnuniyet anketleri ile çalışanlarımızın memnuniyetleri, hedefleri ve beklentileri, eleştirileri, görüş ve önerileri dikkate alınmakta, çalışan motivasyonunu dinç tutabilmek adına aktivite ve organizasyonlar periyodik süreçler ile gerçekleştirilmektedir.

Eğitim ve Gelişim Uygulamaları

Mesleki açıdan en güncel bilgilere sahip, kariyerleri açısından ise çok yönlü bir personel yapısını amaçlamakta, personelinin eğitim talep ve gereksinimlerini desteklemektedir.